FIV Group FIV Group

CÔNG TY TNHH MTV D&G

Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH D&G

Tên tiếng Anh:

Tên viết tắt:    

Người đại diện pháp luật: Ông NGUYỄN ĐỨC LỘC
Chức danh :      GIÁM ĐỐC

Trụ sở giao dịch: 5B Hồ Tùng Mậu, P.10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại:                                                                 Fax:

Email:           dg@fiv.vn                                          Website: http://fiv.vn

Vốn điều lệ: 1.600.000.000 đồng

Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm tỷ đồng

Hoạt động kinh doanh:

- Trồng rừng

- Chế biến gỗ và lâm sản

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóaTin thị trường Tin thị trường
Tin Tập đoàn Tin Tập đoàn
CÔNG TY TNHH MTV D&G CÔNG TY TNHH MTV D&G
1.5/5 635